Các gói GROUP VIP 2017-06-20T11:40:25+00:00

GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẠI TGM

Được thành lập từ năm 2009 đến nay, TGM được biết đến như một đơn vị được quan tâm và yêu quý trong lĩnh vực xuất bản (TGM BOOKS) và đào tạo (TGM NEXT) với phương châm “Do người Việt – Vì người Việt”.

Ở mảng Đào tạo, TGM hiện có tổng cộng hơn 28 khóa học, dịch vụ với tổng học phí hơn 126.500.000đ, bao gồm các chương trình học cho mọi lứa tuổi:

  • Khóa học cho người trưởng thành (từ 18 đến 77 tuổi): 19 khóa học, dịch vụ (93.000.000đ)
  • Khóa học cho học sinh (từ 7 đến 17 tuổi): 9 khóa học, dịch vụ (33.500.000đ)

Ở mảng Xuất bản, TGM hiện có hơn 53 đầu sách kỹ năng sống đã được xuất bản và liên tục cập nhật.

BẢNG TÓM TẮT CÁC GÓI GROUP VIP

  • Các điều khoản về cơ bản tương tự các gói cá nhân. Áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký cho cả gia đình.

  • Mỗi gói đăng ký cần có ít nhất một người đại diện doanh nghiệp / gia đình làm chủ gói (ghi rõ trong hợp đồng).

  • TGM chỉ đồng ý cho thành viên của doanh nghiệp / gia đình khách hàng tham gia khóa học bằng có trong gói khi và chỉ khi có sự đồng ý bằng văn bản (có con dấu / chữ ký) của người đại diện đã được chỉ định trong hợp đồng.

Loại gói Business VIP
Giảm học phí
Giảm
giá sách
Giảm giá
dịch vụ
Giảm giá
học lại
Quà tặng
trị giá
HỢP ĐỒNG
TỐI THIỂU
ĐẶT CỌC
CAM KẾT
TIẾT KIỆM ÍT NHẤT
MICRO GROUP
40%
40%
40%
50%
1.000.000đ60.000.000đ1.000.000đ20.000.000đ
SMALL GROUP
45%
45%
45%
55%
2.000.000đ90.000.000đ2.000.000đ45.000.000đ
MEDIUM GROUP
50%
50%
50%
60%
4.000.000đ110.000.000đ4.000.000đ95.000.000đ
LARGE GROUP
55%
55%
55%
65%
8.000.000đ180.000.000đ8.000.000đ220.000.000đ
HUGE GROUP
60%
60%
60%
70%
20.000.000đ360.000.000đ16.000.000đ540.000.000đ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN LÀ VIỆC PHẢI LÀM CẢ ĐỜI.
ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐẦU TƯ LÃNG PHÍ.
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN LÀ VIỆC PHẢI LÀM CẢ ĐỜI. ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐẦU TƯ LÃNG PHÍ.