Ưu đãi theo gói2017-01-05T11:04:00+00:00

GÓI SUPER VIP (CÁ NHÂN)

Đóng 24.000.000đ được tài khoản 60.000.000đ

TIẾT KIỆM được 36.000.000 đồng so với phí chính thức: 60.000.000 đồng.

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

Ưu đãi các gói SUPER VIP

Khi đăng ký một trong các gói SUPER VIP hoặc SUPER VIP FAMILY, bạn hoặc gia đình sẽ được tham gia các khóa học hoặc dịch vụ của TGM với mức phí SIÊU TIẾT KIỆM (lên đến 60%). Một vài ví dụ:

 Tham gia Sống và Khát Vọng chỉ còn 4 triệu thay vì 10 triệu
(tiết kiệm 6 triệu).

 Tham gia Hạnh Phúc Để Thành Công chỉ còn 8,8 triệu thay vì 22 triệu
(tiết kiệm ngay 13,2 triệu).

 Tham gia Con Đường Khởi Nghiệp chỉ còn 3,2 triệu thay vì 8 triệu
(tiết kiệm ngay 4,8 triệu).

Hotline TP.HCM: 0931.837.103 – 0931.837.105
Hotline Hà Nội: 0931.837.102 – 0931.837.104

TGM hiểu rằng không ai có thể thành công một mình bao giờ, mà đằng sau thành công của mỗi người đều có bóng dáng của các thành viên khác trong gia đình hỗ trợ. Gia đình được ví von như tế bào của xã hội, một gia đình có những thành viên đạt được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống thì đất nước Việt Nam cũng sẽ phát triển hơn rất nhiều lần. Đó cũng là lý do TGM thiết kế nên chính sách SUPER VIP FAMILY để không chỉ bạn mà còn cả gia đình của bạn đều có được cơ hội học tập và phát triển bản thân.
“Nếu thành công là làm cho bản thân mình tỏa sáng, thì hạnh phúc là góp phần giúp cho những người xung quanh mình tỏa sáng.” (Diễn giả Trần Đăng Khoa)

GÓI SUPER VIP FAMILY2

Đóng 40.000.000đ được tài khoản 100.000.000đ

TIẾT KIỆM được 60.000.000 đồng so với phí chính thức: 100.000.000 đồng.

Tài khoản sử dụng cho 2 thành viên gia đình trực hệ (đã bao gồm người đăng ký và không thay đổi thành viên trừ trường hợp có người qua đời).

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

GÓI SUPER VIP FAMILY3

Đóng 48.000.000đ được tài khoản 120.000.000đ

TIẾT KIỆM được 72.000.000 đồng so với phí chính thức: 120.000.000 đồng.

Tài khoản sử dụng cho 3 thành viên gia đình trực hệ (đã bao gồm người đăng ký và không thay đổi thành viên trừ trường hợp có người qua đời).

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline TP.HCM: 0931.837.103 – 0931.837.105Hotline Hà Nội: 0931.837.102 – 0931.837.104

GÓI SUPER VIP FAMILY4

Đóng 60.000.000đ được tài khoản 150.000.000đ

TIẾT KIỆM được 90.000.000 đồng so với phí chính thức: 150.000.000 đồng.

Tài khoản sử dụng cho 4 thành viên gia đình trực hệ (đã bao gồm người đăng ký và không thay đổi thành viên trừ trường hợp có người qua đời).

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

GÓI SUPER VIP FAMILY5

Đóng 80.000.000đ được tài khoản 200.000.000đ

TIẾT KIỆM được 120.000.000 đồng so với phí chính thức: 200.000.000 đồng.

Tài khoản sử dụng cho 5 thành viên gia đình trực hệ (đã bao gồm người đăng ký và không thay đổi thành viên trừ trường hợp có người qua đời).

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hotline TP.HCM: 0931.837.103 – 0931.837.105Hotline Hà Nội: 0931.837.102 – 0931.837.104

GÓI SUPER VIP FAMILY6

Đóng 120.000.000đ được tài khoản 300.000.000đ

TIẾT KIỆM được 180.000.000 đồng so với phí chính thức: 300.000.000 đồng.

Tài khoản sử dụng cho 6 thành viên gia đình trực hệ (đã bao gồm người đăng ký và không thay đổi thành viên trừ trường hợp có người qua đời).

Tài khoản áp dụng trên học phí chính thức cho tất cả các khóa học và dịch vụ của TGM hiện tại và cả sau này (kéo dài 10 năm). Đảm bảo sự linh hoạt cao nhất cho thành viên tham gia.

Được cấp thẻ SUPER VIP riêng, thẻ VIP có giá trị 10 năm kể từ ngày phát hành.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Phải hoàn tất 100% học phí cho cả gói trước khi tham gia khóa học hoặc dịch vụ đầu tiên của TGM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các gói ưu đãi chỉ dành cho KHÁCH HÀNG MỚI – nghĩa là khách hàng chưa tham dự bất kỳ một khóa học nào có học phí chính thức từ 1.500.000 đồng trở lên tại TGM.

ĐĂNG KÝ NGAY

“Gia đình là hậu phương vững chắc cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn, là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.”

Hotline TP.HCM: 0931.837.103 – 0931.837.105Hotline Hà Nội: 0931.837.102 – 0931.837.104