Hệ Thống Phân Loại Tính Cách của Carl Jung

Biết người biết ta, trăm trận bất bại

Bản quyền thông tin Phân Loại Tính Cách2018-05-25T09:44:59+00:00

Bản quyền tiếng Việt

Nội dung tiếng Việt về Phân Loại Tính Cách của Carl Jung bên dưới đây được anh Trần Đăng Khoa với hỗ trợ của đội ngũ các chuyên viên nghiên cứu của TGM tổng hợp và chuyển ngữ thành tiếng Việt dựa trên các nguồn sau:

  • Website PersonalityPage.com
  • Introduction to Type (Isabel Briggs Myers).
  • MBTI Manual (Isabel Briggs Myers, Mary H. McCaulley, Naomi L. Quenk & Allen L. Hammer).
  • Gifts Differing (Isabel Briggs Myers & Peter B. Myers).
  • Participant’s Resource Guide (CPP Asia Pacific).

TGM hy vọng những thông tin chia sẻ tại đây sẽ hữu ích cho những bạn quan tâm đến Phân Loại Tính Cách.

Ghi chú: Đây là nội dung TGM mong muốn chia sẻ vì cộng đồng nên bạn được phép sử dụng lại trên website của mình (không vì mục đích thương mại). Khi sử dụng lại nội dung, vui lòng đảm bảo bạn phải chú thích rõ nguồn cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại TGMNEXT.VN. Xin cảm ơn.

Chuyên gia MBTI – Trần Đăng Khoa

Chuyên gia đào tạo về MBTI hiện nay của TGM là doanh nhân – diễn giả Trần Đăng Khoa – chuyên gia đã được cấp bằng chứng nhận quốc tế về MBTI (MBTI Certified Practitioner) bởi CPP Inc., tổ chức độc quyền phân phối công cụ MBTI trên toàn cầu.

Với bằng chứng nhận này, anh Trần Đăng Khoa được cấp quyền sử dụng công cụ Phân Loại Tính Cách trong các chương trình đào tạo trên phạm vi toàn cầu, với nội dung có bản quyền được cung cấp bởi chính CPP Inc. Những nội dung này, sau khi đã được cải tiến cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam, hiện đang được sử dụng trong các khóa học về Phân Loại Tính Cách đã và đang được tổ chức bởi TGM dành cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên.

ĐĂNG KÝ NGAY

Nếu bạn chưa biết Phân Loại Tính Cách của mình?

Hãy đăng ký khoá học Biết Người Biết Ta với Carl Jung ngay bây giờ để xác định Phân Loại Tính Cách của mình.
ĐĂNG KÝ NGAY

Bạn đã biết Phân Loại Tính Cách của mình?

Tìm mô tả tính cách của bạn bên dưới đây

ENFJ - The Giver
ENFJ - The Giver(Người trao đi)
ESFJ - The Caregiver
ESFJ - The Caregiver(Người quan tâm)
INFJ - The Protector
INFJ - The Protector(Người che chở)
ISFJ - The Nurturer
ISFJ - The Nurturer(Người nuôi dưỡng)
ENFP - The Inspirer
ENFP - The Inspirer(Người truyền cảm hứng)
ESFP - The Performer
ESFP - The Performer(Người trình diễn)
 INFP - The Idealist (Người lý tưởng hóa)
INFP - The Idealist (Người lý tưởng hóa)
 ISFP - The Artist
ISFP - The Artist(Người nghệ sĩ)
 ENTJ - The Executive
ENTJ - The Executive(Nhà điều hành)
ESTJ - The Guardian
ESTJ - The Guardian(Người giám hộ)
INTJ - The Scientist
INTJ - The Scientist(Nhà khoa học)
 ISTJ - The Duty Fulfiller
ISTJ - The Duty Fulfiller(Người trách nhiệm)
 ENTP - The Visionary
ENTP - The Visionary(Người nhìn xa)
ESTP - The Doer
ESTP - The Doer(Người thực thi)
 INTP - The Thinker
INTP - The Thinker(Nhà tư duy)
ISTP - The Mechanics
ISTP - The Mechanics (Nhà cơ học)