TGM NEXT – Mang khác biệt vào tư duy 2017-11-06T15:35:06+00:00

CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Hội thảo KC55 - Nếu Tôi BIẾT Khi Còn 20 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 01/12/17
19:00 21:00


300.000đ MIỄN PHÍ

Hiện đã kín 98%
ĐĂNG KÝ GẤP
Khóa NT18 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 02/12/17, 09:00
Chủ Nhật 03/12/17, 17:30

3.000.000đ
- 1.050.000đ
= 1.950.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
HT-NLP11-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 05/12/17
19:00 21:00


500.000đ MIỄN PHÍ

Hội thảo TTT59- ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 07/12/17
19:00 21:15


500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa LĐ28 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 08/12/2017
Ngày 08-09-10 (09:00 - 18:00)

6.000.000đ
- 1.500.000đ
= 4.500.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
Khóa GDS2-206 - Giáo Dục Sớm Thuận Tự Nhiên - 3E (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 10/12/17
09:00 17:30

2.500.000đ
- 500.000đ
= 2.000.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
HT-NLP13-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 20/12/17
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa KV95 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 21/12/2017
Ngày 21 (18:30 - 21:00)
Ngày 22-23-24 (08:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 1.500.000đ
= 8.500.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ GẤP
HT-NLP14-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Hai 25/12/17
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Hội thảo TTT60- ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 26/12/17
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa TL20 - Nghệ Thuật Thương Lượng Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 30/12/17, 09:00
Chủ Nhật 31/12/17, 17:30

3.000.000đ
- 900.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 8 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NLP16 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (tại Hà Nội)
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/01/2018
Ngày 04 (19:00 - 21:00)
Ngày 05-06-07 (09:00 - 21:00)

9.000.000đ
- 2.250.000đ
= 6.750.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TT52 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 27/01/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 525.000đ
= 975.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TG30 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 28/01/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 525.000đ
= 975.000đ

Chỉ còn 9 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV97 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 15/03/2018
Ngày 15 (18:30 - 21:00)
Ngày 16-17-18 (08:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 2.500.000đ
= 7.500.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa HPTC28 - Hạnh Phúc Để Thành Công
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Resort tiêu chuẩn 4 sao tại Hồ Cốc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thứ Năm 22/03/18, 12:30
Chủ Nhật 25/03/18, 18:00

22.000.000đ

ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa BH32 - Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 31/03/18, 09:00
Chủ Nhật 01/04/18, 09:00

3.000.000đ
- 1.050.000đ
= 1.950.000đ

Chỉ còn 11 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa GDS2-208 - Giáo Dục Sớm Thuận Tự Nhiên - 3E (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 01/04/18
09:00 17:30

2.500.000đ
- 750.000đ
= 1.750.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LG27 - Làm Giàu Bền Vững 4.0 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 06/04/18, 09:00
Chủ Nhật 08/04/18, 18:00

6.000.000đ
- 2.100.000đ
= 3.900.000đ

Chỉ còn 11 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TL22 - Nghệ Thuật Thương Lượng Thế Kỷ 21 (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 21/04/18, 09:00
Chủ Nhật 22/04/18, 17:30

3.000.000đ
- 1.050.000đ
= 1.950.000đ

Chỉ còn 11 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV99 - Sống và Khát Vọng (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 28/04/2018
Ngày 28 (18:30 - 21:00)
Ngày 29-30-01 (08:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 3.000.000đ
= 7.000.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LĐ30 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (tại Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/05/2018
Ngày 04-05-06 (09:00 - 18:00)

6.000.000đ
- 2.100.000đ
= 3.900.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NLP18 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (tại Hà Nội)
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 17/05/2018
Ngày 17 (19:00 - 21:00)
Ngày 18-19-20 (09:00 - 21:00)

9.000.000đ
- 3.150.000đ
= 5.850.000đ

Chỉ còn 6 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 01/12/17
19:00 21:00

300.000đ MIỄN PHÍ
Hiện đã kín 98%
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 02/12/17, 09:00
Chủ Nhật 03/12/17, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.050.000đ = 1.950.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 05/12/17
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 07/12/17
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 08/12/2017
Ngày 08-09-10 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 6.000.000đ - 1.500.000đ = 4.500.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 10/12/17
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 2.500.000đ - 500.000đ = 2.000.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 20/12/17
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 21/12/2017
Ngày 21 (18:30 - 21:00)
Ngày 22-23-24 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 1.500.000đ = 8.500.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Hai 25/12/17
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 26/12/17
19:00 21:15
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 30/12/17, 09:00
Chủ Nhật 31/12/17, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 900.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/01/2018
Ngày 04 (19:00 - 21:00)
Ngày 05-06-07 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 9.000.000đ - 2.250.000đ = 6.750.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 27/01/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 525.000đ = 975.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 28/01/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 525.000đ = 975.000đ
Chỉ còn 9 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 15/03/2018
Ngày 15 (18:30 - 21:00)
Ngày 16-17-18 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 2.500.000đ = 7.500.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 31/03/18, 09:00
Chủ Nhật 01/04/18, 09:00
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.050.000đ = 1.950.000đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 01/04/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 2.500.000đ - 750.000đ = 1.750.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 06/04/18, 09:00
Chủ Nhật 08/04/18, 18:00
ƯU ĐÃI: 6.000.000đ - 2.100.000đ = 3.900.000đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 21/04/18, 09:00
Chủ Nhật 22/04/18, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.050.000đ = 1.950.000đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 28/04/2018
Ngày 28 (18:30 - 21:00)
Ngày 29-30-01 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 3.000.000đ = 7.000.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/05/2018
Ngày 04-05-06 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 6.000.000đ - 2.100.000đ = 3.900.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 17/05/2018
Ngày 17 (19:00 - 21:00)
Ngày 18-19-20 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 9.000.000đ - 3.150.000đ = 5.850.000đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa KN21 - Con Đường Khởi Nghiệp (tại TP.HCM)
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 30/11/2017
Ngày 30 (19:00 - 21:00)
Ngày 01-02-03 (09:00 - 21:00)

8.000.000đ
- 1.200.000đ
= 6.800.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
Hội thảo KC56 - Nếu Tôi BIẾT Khi Còn 20 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 07/12/17
19:00 21:00


300.000đ MIỄN PHÍ

Hiện đã kín 98%
ĐĂNG KÝ GẤP
HT-NLP12-HCM - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 15/12/17
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-KV343 - Học thử Sống và Khát Vọng (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 16/12/17
14:00 17:45

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-KV344 - Học thử Sống và Khát Vọng (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 17/12/17
14:00 17:45

500.000đ MIỄN PHÍ

Hội thảo TTT61 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 28/12/17
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ

Hội thảo TTT62 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 29/12/17
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa CJ67 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 30/12/17, 09:30
Chủ Nhật 31/12/17, 17:30

3.000.000đ
- 900.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 2 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa GDS2-207 - Giáo Dục Sớm Thuận Tự Nhiên - 3E (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 31/12/17
09:00 17:30

2.500.000đ
- 750.000đ
= 1.750.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NT19 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 06/01/18, 09:00
Chủ Nhật 07/01/18, 17:30

3.000.000đ
- 1.050.000đ
= 1.950.000đ

Chỉ còn 8 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV96 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 11/01/2018
Ngày 11 (18:30 - 21:00)
Ngày 12-13-14 (08:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 2.500.000đ
= 7.500.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LG24 - Làm Giàu Bền Vững 4.0 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 26/01/18, 09:00
Chủ Nhật 28/01/18, 17:30

6.000.000đ
- 1.200.000đ
= 4.800.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa HPTC28 - Hạnh Phúc Để Thành Công
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Resort tiêu chuẩn 4 sao tại Hồ Cốc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thứ Năm 22/03/18, 12:30
Chủ Nhật 25/03/18, 18:00

22.000.000đ

ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa LĐ27 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 30/03/2018
Ngày 30-31-01 (09:00 - 18:00)

6.000.000đ
- 1.800.000đ
= 4.200.000đ

Chỉ còn 10 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TT53 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 07/04/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 525.000đ
= 975.000đ

Chỉ còn 7 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TG31 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 08/04/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 525.000đ
= 975.000đ

Chỉ còn 11 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV98 - Sống và Khát Vọng (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 12/04/2018
Ngày 12 (18:30 - 21:00)
Ngày 13-14-15 (08:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 3.000.000đ
= 7.000.000đ

Chỉ còn 10 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NLP19 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (tại TP HCM)
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 19/04/2018
Ngày 19 (19:00 - 21:00)
Ngày 20-21-22 (09:00 - 21:00)

9.000.000đ
- 2.700.000đ
= 6.300.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TL21 - Nghệ Thuật Thương Lượng Thế Kỷ 21 (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 05/05/18, 09:00
Chủ Nhật 06/05/18, 17:30

3.000.000đ
- 1.050.000đ
= 1.950.000đ

Chỉ còn 11 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KN23 - Con Đường Khởi Nghiệp (tại TP.HCM)
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/05/2018
Ngày 10 (19:00 - 21:00)
Ngày 11-12-13 (09:00 - 21:00)

8.000.000đ
- 2.800.000đ
= 5.200.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TTC240 - Bí Quyết Teen Thành Công (tại TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T5 17/05 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T6-7-CN (18-19-20/05)
Sáng T3 (08g30) trong 3 tuần

12.000.000đ
- 4.200.000đ
= 7.800.000đ

Chỉ còn 10 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 30/11/2017
Ngày 30 (19:00 - 21:00)
Ngày 01-02-03 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 8.000.000đ - 1.200.000đ = 6.800.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 07/12/17
19:00 21:00

300.000đ MIỄN PHÍ
Hiện đã kín 98%
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 15/12/17
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 16/12/17
14:00 17:45
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 17/12/17
14:00 17:45
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Năm 28/12/17
19:00 21:15
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 29/12/17
19:00 21:15
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 30/12/17, 09:30
Chủ Nhật 31/12/17, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 900.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 31/12/17
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 2.500.000đ - 750.000đ = 1.750.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 06/01/18, 09:00
Chủ Nhật 07/01/18, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.050.000đ = 1.950.000đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 11/01/2018
Ngày 11 (18:30 - 21:00)
Ngày 12-13-14 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 2.500.000đ = 7.500.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Sáu 26/01/18, 09:00
Chủ Nhật 28/01/18, 17:30
ƯU ĐÃI: 6.000.000đ - 1.200.000đ = 4.800.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 30/03/2018
Ngày 30-31-01 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 6.000.000đ - 1.800.000đ = 4.200.000đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 07/04/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 525.000đ = 975.000đ
Chỉ còn 7 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 08/04/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 525.000đ = 975.000đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 12/04/2018
Ngày 12 (18:30 - 21:00)
Ngày 13-14-15 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 3.000.000đ = 7.000.000đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 19/04/2018
Ngày 19 (19:00 - 21:00)
Ngày 20-21-22 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 9.000.000đ - 2.700.000đ = 6.300.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 05/05/18, 09:00
Chủ Nhật 06/05/18, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.050.000đ = 1.950.000đ
Chỉ còn 11 ưu đãi
Huấn luyện bởi doanh nhân Trần Đăng Khoa & doanh nhân Tạ Minh Tuấn
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/05/2018
Ngày 10 (19:00 - 21:00)
Ngày 11-12-13 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 8.000.000đ - 2.800.000đ = 5.200.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Tối T5 17/05 (19g) - Phụ huynh
Cả ngày T6-7-CN (18-19-20/05)
Sáng T3 (08g30) trong 3 tuần
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.200.000đ = 7.800.000đ
Chỉ còn 10 ưu đãi
Hỗ trợ qua Facebook