TGM NEXT – Mang khác biệt vào tư duy2018-08-16T09:25:28+00:00

CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa TL24 - Nghệ Thuật Thương Lượng Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 25/08/2018
Ngày 25-26 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.225.000đ
= 2.275.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
HT-LD29 - Học thử Lãnh Đạo Để Tạo Sự KHÁC BIỆT (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 29/08/18
19:00 21:00


500.000đ MIỄN PHÍ

HT-NLP28-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 30/08/18
19:00 21:00


500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa KV101 - Sống và Khát Vọng (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 31/08/2018
Ngày 31 (18:30 - 21:00)
Ngày 01-02-03 (08:00 - 21:00)

12.000.000đ
- 3.600.000đ
= 8.400.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
HT-LG21 - Học thử Làm Giàu Bền Vững với Crypto (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 04/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-NLP29-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 05/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-LD30 - Học thử Lãnh Đạo Để Tạo Sự KHÁC BIỆT (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 06/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-LG22 - Học thử Làm Giàu Bền Vững với Crypto (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 07/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa TC12 - Thành Công Khi Còn 20 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Professional Coach Đỗ Việt Cường
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 08/09/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 600.000đ
= 900.000đ

Chỉ còn 6 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TH12 - Thương Hiệu Cá Nhân Khi Còn 20 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi General Manager Đỗ Việt Cường
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 09/09/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 600.000đ
= 900.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa Crypto05 - Crypto for Beginners (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 16/09/18
09:00 17:30

3.000.000đ
- 1.200.000đ
= 1.800.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Hội thảo KC66 - Nếu Tôi BIẾT Khi Còn 20 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 21/09/18
19:00 21:00

300.000đ MIỄN PHÍ

Khóa NT22 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 22/09/2018
Ngày 22-23 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.400.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Hội thảo TTT81 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 26/09/18
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ

HT-NLP30-HN - Học thử Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 27/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa LD32 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 28/09/2018
Ngày 28-29-30 (09:00 - 18:00)

7.000.000đ
- 2.450.000đ
= 4.550.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Hội thảo TTT82 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (Hà Nội)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 02/10/18
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa KN24 - Con Đường Khởi Nghiệp (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 05/10/2018
Ngày 05-06-07 (09:00 - 18:00)

7.000.000đ
- 2.800.000đ
= 4.200.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa SK12 - Sống Khoẻ Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Giảng dạy trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 13/10/2018
Ngày 13-14 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.400.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LG31 - Làm Giàu Bền Vững với Crypto (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 02/11/2018
Ngày 02-03-04 (09:00 - 18:00)

12.000.000đ
- 4.800.000đ
= 7.200.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa HPTC29 - Hạnh Phúc Để Thành Công
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Resort tiêu chuẩn 4 sao tại Hồ Cốc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thứ Năm 15/11/18, 12:30
Chủ Nhật 18/11/18, 18:00

25.000.000đ

ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa NLP20 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (Hà Nội)
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 29/11/2018
Ngày 29 (19:00 - 21:00)
Ngày 30-01-02 (09:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 3.500.000đ
= 6.500.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV105 - Sống và Khát Vọng (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 06/12/2018
Ngày 06 (18:30 - 21:00)
Ngày 07-08-09 (08:00 - 21:00)

12.000.000đ
- 4.800.000đ
= 7.200.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TT56 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 15/12/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 450.000đ
= 1.050.000đ

Chỉ còn 9 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TG34 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 16/12/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 450.000đ
= 1.050.000đ

Chỉ còn 9 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa Crypto07 - Crypto for Beginners (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 23/12/18
09:00 17:30

3.000.000đ
- 1.350.000đ
= 1.650.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa CJ70 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 29/12/2018
Ngày 29-30 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.575.000đ
= 1.925.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa GDS2-212 - Giáo Dục Sớm Thuận Tự Nhiên - 3E (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 30/12/18
09:00 17:30

2.500.000đ
- 1.000.000đ
= 1.500.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LD34 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (Hà Nội)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/01/2019
Ngày 04-05-06 (09:00 - 18:00)

7.000.000đ
- 3.150.000đ
= 3.850.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 25/08/2018
Ngày 25-26 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.225.000đ = 2.275.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 29/08/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 30/08/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 31/08/2018
Ngày 31 (18:30 - 21:00)
Ngày 01-02-03 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 3.600.000đ = 8.400.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 04/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 05/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 06/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 07/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Professional Coach Đỗ Việt Cường
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 08/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 600.000đ = 900.000đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi General Manager Đỗ Việt Cường
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 09/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 600.000đ = 900.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 16/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.200.000đ = 1.800.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Sáu 21/09/18
19:00 21:00
300.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 22/09/2018
Ngày 22-23 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.400.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Tư 26/09/18
19:00 21:15
500.000đ MIỄN PHÍ
Chia sẻ trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Năm 27/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 28/09/2018
Ngày 28-29-30 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 2.450.000đ = 4.550.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Ba 02/10/18
19:00 21:15
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 05/10/2018
Ngày 05-06-07 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 2.800.000đ = 4.200.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Giảng dạy trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 13/10/2018
Ngày 13-14 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.400.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 02/11/2018
Ngày 02-03-04 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.800.000đ = 7.200.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 29/11/2018
Ngày 29 (19:00 - 21:00)
Ngày 30-01-02 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 3.500.000đ = 6.500.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 06/12/2018
Ngày 06 (18:30 - 21:00)
Ngày 07-08-09 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.800.000đ = 7.200.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Thứ Bảy 15/12/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 450.000đ = 1.050.000đ
Chỉ còn 9 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 16/12/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 450.000đ = 1.050.000đ
Chỉ còn 9 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 23/12/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.350.000đ = 1.650.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 29/12/2018
Ngày 29-30 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.575.000đ = 1.925.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ Nhật 30/12/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 2.500.000đ - 1.000.000đ = 1.500.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở TGM Miền Bắc - Tầng 14, CTM Complex, 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Khai giảng: 04/01/2019
Ngày 04-05-06 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 3.150.000đ = 3.850.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
Khóa LG26 - Làm Giàu Bền Vững với Crypto (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 24/08/2018
Ngày 24-25-26 (09:00 - 18:00)

12.000.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
Hội thảo TTT80 - ĐỘNG LỰC từ TRÁI TIM (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Ba 28/08/18
19:00 21:15


500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa DG-C2.1 - Dịch Giả Tương Lai (Phần 1)
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 02/09/18
09:00 17:30

3.000.000đ
- 900.000đ
= 2.100.000đ

SẮP KHÓA SỔ
ĐĂNG KÝ GẤP
Khóa TT55 - Nghệ Thuật Thuyết Trình Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 08/09/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 375.000đ
= 1.125.000đ

Chỉ còn 8 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TG33 - Làm Chủ Thời Gian Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 09/09/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 450.000đ
= 1.050.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
HT-LG23-HCM - Học thử Làm Giàu Bền Vững với Crypto (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Ba 11/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa KV102 - Sống và Khát Vọng (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 13/09/2018
Ngày 13 (18:30 - 21:00)
Ngày 14-15-16 (08:00 - 21:00)

12.000.000đ
- 4.200.000đ
= 7.800.000đ

Chỉ còn 3 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa DG-C2.2 - Dịch Giả Tương Lai (Phần 2)
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ 2 hàng tuần 19g00 - 20g30
17/09 - 19/11/2018 (10 tuần)
(Đọc thêm chú thích bên dưới)

7.000.000đ
- 1.750.000đ
= 5.250.000đ

Chỉ còn 2 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
HT-LG24-HCM - Học thử Làm Giàu Bền Vững với Crypto (TP.HCM)
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 19/09/18
19:00 21:00

500.000đ MIỄN PHÍ

Khóa NLP21 - Rèn Mình Luyện Người với NLP (TP.HCM)
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 20/09/2018
Ngày 20 (19:00 - 21:00)
Ngày 21-22-23 (09:00 - 21:00)

10.000.000đ
- 1.500.000đ
= 8.500.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ GẤP
Khóa SK11 - Sống Khoẻ Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Giảng dạy trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
TGM NEXT - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 29/09/18, 09:00
Chủ Nhật 30/09/18, 17:30

3.500.000đ
- 1.400.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NT21 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 06/10/2018
Ngày 06 - 07 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.225.000đ
= 2.275.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TC11 - Thành Công Khi Còn 20 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Professional Coach Đỗ Việt Cường
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 13/10/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 675.000đ
= 825.000đ

Chỉ còn 2 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa TH11 - Thương Hiệu Cá Nhân Khi Còn 20 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi General Manager Đỗ Việt Cường
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 14/10/18
09:00 17:30

1.500.000đ
- 675.000đ
= 825.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KN25 - Con Đường Khởi Nghiệp (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 19/10/2018
Ngày 19-20-21 (09:00 - 18:00)

7.000.000đ
- 2.800.000đ
= 4.200.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa Crypto06 - Crypto for Beginners (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 28/10/18
09:00 17:30

3.000.000đ
- 1.350.000đ
= 1.650.000đ

Chỉ còn 2 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa CJ71 - Biết Người Biết Ta với Carl Jung (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/11/2018
Ngày 10-11 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.400.000đ
= 2.100.000đ

Chỉ còn 2 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa HPTC29 - Hạnh Phúc Để Thành Công
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Resort tiêu chuẩn 4 sao tại Hồ Cốc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thứ Năm 15/11/18, 12:30
Chủ Nhật 18/11/18, 18:00

25.000.000đ

ĐÃ HẾT CHỖ
Liên hệ chờ chỗ
Khóa TL23 - Nghệ Thuật Thương Lượng Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 01/12/2018
Ngày 01-02 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.575.000đ
= 1.925.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LD31 - Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 14/12/2018
Ngày 14-15-16 (09:00 - 18:00)

7.000.000đ
- 2.450.000đ
= 4.550.000đ

Chỉ còn 5 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa LG32 - Làm Giàu Bền Vững với Crypto (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 21/12/2018
Ngày 21-22-23 (09:00 - 18:00)

12.000.000đ
- 4.800.000đ
= 7.200.000đ

Chỉ còn 6 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa GDS2-213 - Giáo Dục Sớm Thuận Tự Nhiên - 3E (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 23/12/18
09:00 17:30

2.500.000đ
- 1.125.000đ
= 1.375.000đ

Chỉ còn 1 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa BH35 - Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 29/12/2018
Ngày 29-30 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.575.000đ
= 1.925.000đ

Chỉ còn 6 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa NT23 - Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 05/01/2019
Ngày 05-06 (09:00 - 17:30)

3.500.000đ
- 1.575.000đ
= 1.925.000đ

Chỉ còn 6 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa KV106 - Sống và Khát Vọng (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/01/2019
Ngày 10 (18:30 - 21:00)
Ngày 11-12-13 (08:00 - 21:00)

12.000.000đ
- 4.800.000đ
= 7.200.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
Khóa Crypto08 - Crypto for Beginners (TP.HCM)
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 20/01/19
09:00 17:30

3.000.000đ
- 1.350.000đ
= 1.650.000đ

Chỉ còn 4 ưu đãi
ĐĂNG KÝ NGAY
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 24/08/2018
Ngày 24-25-26 (09:00 - 18:00)
12.000.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Ba 28/08/18
19:00 21:15

500.000đ MIỄN PHÍ
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 02/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 900.000đ = 2.100.000đ
SẮP KHÓA SỔ
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 08/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 375.000đ = 1.125.000đ
Chỉ còn 8 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 09/09/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 450.000đ = 1.050.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Ba 11/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 13/09/2018
Ngày 13 (18:30 - 21:00)
Ngày 14-15-16 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.200.000đ = 7.800.000đ
Chỉ còn 3 ưu đãi
Giảng dạy trực tiếp bởi Dịch giả Uông Xuân Vy
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ 2 hàng tuần 19g00 - 20g30
17/09 - 19/11/2018 (10 tuần)
(Đọc thêm chú thích bên dưới)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 1.750.000đ = 5.250.000đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Chia sẻ trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Tư 19/09/18
19:00 21:00
500.000đ MIỄN PHÍ
Huấn luyện bởi Master Trainer Trần Đăng Khoa & Master Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 20/09/2018
Ngày 20 (19:00 - 21:00)
Ngày 21-22-23 (09:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 10.000.000đ - 1.500.000đ = 8.500.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Giảng dạy trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Trần Đăng Triều
TGM NEXT - Tầng 3, Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 29/09/18, 09:00
Chủ Nhật 30/09/18, 17:30
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.400.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 06/10/2018
Ngày 06 - 07 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.225.000đ = 2.275.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Professional Coach Đỗ Việt Cường
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Thứ Bảy 13/10/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 675.000đ = 825.000đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi General Manager Đỗ Việt Cường
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 14/10/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 1.500.000đ - 675.000đ = 825.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 19/10/2018
Ngày 19-20-21 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 2.800.000đ = 4.200.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 28/10/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.350.000đ = 1.650.000đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/11/2018
Ngày 10-11 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.400.000đ = 2.100.000đ
Chỉ còn 2 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 01/12/2018
Ngày 01-02 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.575.000đ = 1.925.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 14/12/2018
Ngày 14-15-16 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 7.000.000đ - 2.450.000đ = 4.550.000đ
Chỉ còn 5 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 21/12/2018
Ngày 21-22-23 (09:00 - 18:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.800.000đ = 7.200.000đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Certified International Coach Phạm Hà Ngân
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 23/12/18
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 2.500.000đ - 1.125.000đ = 1.375.000đ
Chỉ còn 1 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 29/12/2018
Ngày 29-30 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.575.000đ = 1.925.000đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 05/01/2019
Ngày 05-06 (09:00 - 17:30)
ƯU ĐÃI: 3.500.000đ - 1.575.000đ = 1.925.000đ
Chỉ còn 6 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi Diễn giả Trần Đăng Khoa & Diễn giả Trần Đăng Triều
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Khai giảng: 10/01/2019
Ngày 10 (18:30 - 21:00)
Ngày 11-12-13 (08:00 - 21:00)
ƯU ĐÃI: 12.000.000đ - 4.800.000đ = 7.200.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi
Huấn luyện trực tiếp bởi CIC Trainer
Trụ sở chính TGM - Tầng 3, Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM
Chủ Nhật 20/01/19
09:00 17:30
ƯU ĐÃI: 3.000.000đ - 1.350.000đ = 1.650.000đ
Chỉ còn 4 ưu đãi